សួស្ដី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៤​នេះ Avatar ក៏បាន​នាំ​មក​នូវ​ព្រឺត្តិការណ៏​ពិសេស​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​អាច​ចូល​រួម​លេង​យ៉ាង​សប្បាយ​ជាមួយ​និង​ការ​ដើរ​ទិញ​Items និង​សំលៀក​បំពាក់​បានតាម​ចិត្ត​ដោយ​គ្រាន់​តែ​​ចំណាយ​ Coin និង​ Gold តិច​ជាង​ពី​មុន​ចំពោះ​ហាង​ដែល​យើង​ធ្វើ​ការ​បញ្ចុះ​ទៅ​លើ​ Item នោះ​មាន​ដូច​ជា​ហាង​៖ Premium, ​Gift, Salon, Shop​ និង​ Pet។ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះចាប់​ផ្ដើម​ពីថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ ២០១៤ នឹងបញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២១ កុម្ភៈ ២០១៤។

សូម​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​សប្បាយ​​ជាមួយ​ព្រឺត្តការណ៍​នឹង​រីករាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទិវា​នៃ​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​ទាំង​អស់​គ្នា​ជាមួយ​ Avatar!!!