សួស្ដី​ឆ្នាំ​ថ្មី​!​និង​សួស្ដី​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​គ្នា​សំរាប់​អបអរសាទរក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មីនេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​ Avatar បាន​នាំ​​មក​​នូវ​​ព្រឹត្តការណ៍​​ដ៏​​សប្បាយ​​រីករាយ​​ជាមួយ​​នឹង​​សកម្មភាព​​ថ្មីៗ​​ដែល​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​អាច​​ចូល​​រួួម​​លេង​​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​ Item ជា​ច្រើន​​។

  • ដើម្បី​ចូល​រួម​សកម្មភាព​ Event​:
ដំបូង​អ្នក​កម្សាន្ដ​គ្រាន់​តែ​សន្សំ Tulip សំរាប់​ទុក​យក​ទៅប្តូរ​នឹង​ NPC Farmer នៅ​ឯ​ Farm Area​ ដើម្បី​បាន​ “New Year Gift Box” ។
ហើយ​រាល់​ការ​បើក​ Box អ្នក​នឹងមានឱកាស​​ទទួល​បាននូវ Lucky Point ដែល​អ្នក​អាច​សន្សំទុក​ប្តួរ​យក​ Lucky Ticket (Lucky Ticket អាច​មាន​លក់​នៅ​ឯ​ Green Park 4Gold)