សួស្ដី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​ដឹង​ទេ​ថា​អ្វី​ដែល​អ្នក​កំពុង​រង់​ចាំ​ពី​ Avatar Sabay Online បាន​មក​ដល់​ហើយ​! ជា​ពិសេសសំរាប់​​អ្នក​កម្សាន្ដណា​​ដែល​មាន​គូរ។ តែ​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មានក៏អាច​រីករាយ​ជាមួយ​ Interface ថ្មី​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​អស្ចារ្យហើយ​ទំនើប​ទាន់​សម័យ​។

 

អ្វីដែល​ថ្មីៗ៖
-​ គ្រប់​ទីកន្លែង​បាន​រចនា​បែប​ HD ជាមួយ​រូប​ភាពដ៏​ច្បាស់​និង​ស្រស់​ស្អាត​​

- តួ​អង្គរបស់​អ្នក​កម្សាន្ដអាច​ណាត់​គ្នា​​ជា​សង្សារហើយ​រៀប​ការ​ជាមួយ​គ្នាបាន​

- សក់​អាច​ផ្ទុក​ក្នុង Cabinet

- បន្ថែម​​ប្រភេទ​លុយ​ម្យ៉ាង​ឈ្មោះ​ Xeng

- មាន​ Item ថ្មីៗ​ជាច្រើន