សួស្ដី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​! ពេល​នេះ​ Avatar Sabay នឹង​នាំ​អ្នក​ទៅ​ពិភព​មួយ​ដែល​មាន​ពពួក​ចំណីអាហារបន្លែ​ផ្លែឈើ​ដែល​មាន​ជីវិត​ក៏​ព្រោះ​ដោយ​សា​ម៉ាស៊ីន​មួយ​ដែល​បាន​បង្កើតដោយ​លោក​ Flint។ ពួក​អាហារ​ទាំង​នោះ​បាន​ចូល​មក​លុក​លុយ​ពិភព​ Avatar របស់​យើង​ ដូច​ច្នេះ​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ទាំង​អស់​គ្នាណា​ដើម្បី​កំចាត់​ពួកវា​។​

 

 

តោះ​ស្វែង​យល់​ពី​របៀប​លេង​៖

+ ក្នុង​ពិភព Cloudy បែង​ចែក​  Point  ជា​៤ ប្រភេទ​គឺ Cucumber point, Strawberry point, Mashmallows point និង​ Honor point

របៀប​យក​ Point នីមួយៗ​៖

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ពួកវា​នៅ​ Area ជា​ច្រើន​របស់​ Avatar ហើយ​អ្នក​ប្រើ​មុខ​ងារ​​ Hit រឺ Catch ដើម្បី​ចាប់​។

អ្នក​ត្រូវ​ចាប់​ជាច្រើន​ដង​ទើប​អ្នក​អាច​ចាប់​វា​បាន ពេល​ដែល​ចាប់​បាន​វា​នឹង​បាត់​ចេញ​ពី​ Area នោះ​តែ​ម្ដង​។

រាល់​ការ​ចាប់​បាន​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន 1 point។

- ​ចាប់​ Strawberry នឹង​ទទួល​ Strawberry point

- ​ចាប់​ Cucumber នឹង​ទទួល​ Cucumber point

- ​ចាប់​ Mashmallow នឹង​ទទួល​ Mashmallowpoint

- ​វៃ Hamburger នឹង​ទទួល​ Hamburger point

ចូលរួម​ដោយ​រីករាយជាមួយ​ Cloudy  Event ទាំង​អស់​គ្នា។